de werkwijze

De onderstaande informatie geeft een algemeen beeld van de werkwijze van Runningtherapie Hattem.
Er kunnen individuele verschillen zijn in o.a. vorm en duur van de begeleiding en het aantal begeleide 'trainings'momenten per week.

Naast het individuele aanbod en de cursussen die worden aangeboden in Hattem , bied ik ook de gelegenheid om met een door u zelf samengestelde groep, op locatie te komen voor trainingen/ workshops. 

Ik ga graag met u op zoek, naar die praktische invulling waar uw persoonlijke doelstellingen, zo optimaal mogelijk kunnen worden gerealiseerd! 

Runningtherapie Hattem gaat voor  maatwerk!!


Algemene informatie

  • Er vindt een intake plaats waarin o.a. de persoonlijke doelen worden vastgelegd en gekeken wordt naar de vorm en inhoud van de begeleiding.
  • De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
  • Wenselijk is 2 a 3 trainingen per week uit te voeren, waarvan minimaal 1 begeleide training.
  • Bij de trainingen dient u, bij voorkeur, gebruik te maken van een hartslagmeter.
    (zelf aanschaffen)
  • Iedere deelnemer heeft een persoonlijk programma en houdt de vorderingen, afhankelijk van het traject,  bij in een logboek.
  • Tijdens het traject vindt een tussenevaluatie plaats om de voortgang en samenwerking te bespreken.
  • Bij de eindevaluatie stellen we samen vast welke voortgang er is geboekt en of dit in overeenstemming is met de gestelde doelen.

We staan ook stil bij een mogelijk vervolg op het traject, zodat u met het opgebouwde zelfvertrouwen en de basisconditie zelf aan de slag kunt en blijft…

Voor vragen over de werkwijze kunt u telefonisch contact opnemen of het formulier gebruiken.